Hotline: 024 6263 6777

Địa chỉ :Số 8C, Phố Vũ Thạnh, Đống Đa

Cách gọi tên răng

08/10/2015

Cách gọi tên răng

 

Cách gọi tên răng

Cách gọi tên răngỞ con người, có 2 bộ răng và 3 giai đoạn mọc răng: đó là bộ răng sữa, bộ răng vĩnh viễn. Khoảng 6 tuổi, trẻ em bắt đầu thay răng sữa bằng răng vĩnh viễn.Ở giai đoạn này, trẻ có cả răng sữa và răng vĩnh viễn trên hàm nên gọi là giai đoạn răng hỗn hợp.
 
 1. Bộ răng sữa

Răng sữa có vai trò rất quan trọng trong:

- Tiêu hoá: nhai nghiền thức ăn.

- Giữ khoảng cho răng vĩnh viễn.

- Phát âm và thẩm mỹ.

- Đồng thời, kích thích sự phát triển của x­ương hàm nhất là sự phát triển chiều cao cung răng qua hoạt động nhai.

Bộ răng sữa gồm 20 chiếc.

Ở mỗi phần tư hàm, có hai răng cửa (răng cửa giữa và răng cửa bên), một răng nanh và hai răng hàm (răng cối thứ nhất và răng cối thứ hai)

 

                    Tên răng                                                           Ký kiệu

   Răng cửa giữa là răng sữa số                                               1

   Răng cửa bên                                                                        2

   Răng nanh                                                                             3    

   Răng hàm thứ nhất (cối 1)                                                    4

   Răng hàm thứ hai (cối 2)                                                      5


2. Bộ răng vĩnh viễn


Gồm 32 chiếcở mỗi phần tư hàm, có hai răng cửa (răng cửa giữa và răng cửa bên), một răng nanh, các răng này thay thế cho các răng sữa cùng tên tư­ơng ứng; hai răng hàm nhỏ (răng hàm nhỏ thứ nhất và răng hàm nhỏ thứ hai, thay thế cho các răng hàm sữa) và ba răng hàm lớn (răng hàm lớn thứ nhất, răng hàm lớn thứ hai và răng hàm lớn thứ ba; các răng này không thay thế cho răng sữa nào cả, đặc biệt răng hàm lớn thứ nhất còn gọi là răng-sáu-tuổi mọc lên rất sớm, cùng tồn tại với các răng sữa nên rất dễ nhầm với răng sữa và không chăm sóc đúng mức).

Cách gọi tên như sau: 


Răng cửa giữa là răng vĩnh viễn số 1

Răng cửa bên là răng vĩnh viễn số 2

Răng nanh là răng vĩnh viễn số  3

Răng hàm nhỏ thứ nhất (cối nhỏ 1) là răng số 4

Răng hàm nhỏ thứ hai (cối nhỏ 2) là răng số 5

Răng hàm lớn thứ nhất (cối lớn 1: răng-sáu-tuổi) là răng số 6

Răng hàm lớn thứ hai (cối lớn 2: răng-mư­ời-hai-tuổi) là răng số 7

Răng hàm lớn thứ ba (cối lớn 3: răng khôn)là răng số 8

3. Bộ răng hỗn hợp

  

 

Gồm răng sữa và răng vĩnh viễn cùng tồn tại trên cung hàm trong khoảng từ 6-12 tuổi.

II. Cách gọi tên răng theo Liên Đoàn Nha Khoa Quốc Tế (FDI) 10/1970
Để gọi đầy đủ và gọn tên các răng theo vị trí phải trái, trên d­ưới, ng­ười ta dùng hai chữ số ký hiệu là xy:

1. Chữ số đầu (x) chỉ vùng

   Răng hai hàm đựơc chia thành 4 vùng:

1.1. Đối với răng vĩnh viễn

- Vùng 1: cho tất cả các răng hàm trên bên phải.

- Vùng 2: cho tất cả các răng hàm trên bên trái.     

- Vùng 3: cho tất cả các răng hàm dư­ới bên trái.

- Vùng 4: cho tất cả các răng hàm dư­ới bên phải.

1.2. Đối với răng sữa

- Vùng 5: cho tất cả các răng hàm trên bên phải.

- Vùng 6: cho tất cả các răng hàm trên bên trái.

- Vùng 7: cho tất cả các răng hàm dư­ới bên trái.

- Vùng 8: cho tất cả các răng hàm dư­ới bên phải.

 

Sơ đồ 1: Bốn vùng của răng vĩnh viễn      Sơ đồ 2: Bốn vùng của răng sữa.

 

Ví dụ: Gọi tên răng hàm lớn thứ hai hàm trên bên phải vĩnh viễn là răng 17.
Gọi tên răng hàm thứ nhất hàm d­ứơi bên trái sữa là răng 74.